НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ — Energy System Researches
ENG / RUS

НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ
  • Маркетингтік зерттеулер және электр энергиясын тұтыну деңгейлерін, электр жүктемелерін, электр станцияларын дамытуды, электр және энергия баланстарын және басқаларды болжау;

  • 35 кВ және одан жоғары өнеркәсіптік кәсіпорындардағы, қалалар мен аудандардағы электр желілерін, 220 кВ және одан жоғары Қазақстан БЭЖ желілерін дамыту;

  • Дәстүрлі (ЖЭС, ЖЭС, ГТЭС, СГГТ, ГЭС) және қайта жаңартылатын (шағын ГЭС, жел станциялары және күн электр станциялары және т.б.) электр станциялардың электр энергиясын тарату схемалары;

  • Өнеркәсіптік кәсіпорындарды, кен орындарын және тау-кен байыту кәсіпорындарын, теміржолдардың электрлендірілген учаскелерін, мұнай және газ құбырларын, су құбырларын сыртқы электрмен жабдықтау схемалары;

  • Электр желілері мен жаңартылатын энергия көздерін салу бойынша техникалық-экономикалық негіздеме;

  • Электр тораптары мен жаңартылатын энергия көздерінің объектілерін жобалау (Ж + ЖҚ, ЖЖ кезеңдері);

  • Құрылыс процесін және объектілерді пайдалануға беру процесін (біздің компаниямен аяқталған жобалар бойынша) сәулеттік қадағалау;

  • Өнеркәсіптік және тарату желілеріндегі, микроэнергетикалық жүйелердегі электр құбылыстарын зерттеу (электромагниттік және электромеханикалық өткелдер, параллельді және оқшауланған жұмыс орнықтылығының мәселелері, квази-стационарлық және коммутациялық кернеулер), энергия жүйесіндегі жаңартылатын энергия көздерін интеграциялау (тұрақты жұмыс) бойынша есептеулерді негіздеу.

Біздің құралдарымыз


Types of Calculations and Used Programs

1. Ағынның таралуы және кернеу деңгейі, шығындар, жүктеме түйіндерінің апериодтық статикалық тұрақтылығы, электр желілерінің жұмыс режимдерін оңтайландыру. Нақты ЭҚК және өзара бұрыштарды ескере отырып, бір және бірнеше қысқа тұйықталу токтарының тұрақты күйдегі мәндері.

RastrWin RastrTKZ (Ресей)

2. Электрлік режимдер мен энергия шығыны, апериодтық статикалық және динамикалық тұрақтылықты есептеу алдыңғы қатарлы элементтерді (ЖЭК, HVDC, FACTS және т.б. жиілік түрлендіргіштері) модельдеуге мүмкіндік береді.

PSS/E (АҚШ)

3. Электрлік режимдер мен энергия шығыны, апериодтық статикалық және динамикалық тұрақтылықты есептеу алдыңғы қатарлы элементтерді (ЖЭК, HVDC, FACTS және т.б. жиілік түрлендіргіштері) модельдеуге мүмкіндік береді.

Power Factory (Германия)

4. Жел электр станцияларының өнімділігі, жел қондырғыларының берілген учаске ішінде орналасуын оңтайландыру, жел әлеуетін өлшеу мәліметтерін статистикалық өңдеу және ресурстар карталарын құру.

WindPRO WAsP (Дания)

5. Белгілі бір учаскенің географиялық орны мен климаттық жағдайын, қолданылатын жабдықтың түрін, күн панельдерінің бағытын, табиғи және жасанды кедергілерді ескере отырып, күн электр станциясының тиімділігін жоспарлау, модельдеу, оңтайландыру және талдау.

PVsyst (Швейцария)

6. Әуе желілерін, таратушы қосалқы станцияларды және найзағайдан қорғау жүйелерін жобалау кезінде құжаттар жиынтығын есептеу және беруге арналған АЖЖ жүйесі.

Csoft Электр желісі / сыртқы таратқыш / найзағайдан қорғау (Ресей)

7. Электр энергетикасын, парниктік газдар шығарындыларын, экономикалық дамудың әртүрлі сценарийлері мен макроэкономикалық көрсеткіштерге қажетті шығындарды жоғары деңгейде бағалау.

LEAP (Швеция)

Байланыстар:«Energy System Researches» ЖШС
050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қ. Жамбыл к., 114/85, к. 235.
Тел/факс: +7 727 293 70 97, +7 727 292-03-70
Email: info@esr.kz, Email: tyugay.valeriy@esr.kz
Web: esr.kz